skolenia

Ponúkané školenia

Naši lektori zabezpečujú odborný výklad na profesionálnej úrovni a poskytujú množstvo užitočných informácií.
Nižšie môžete nájsť zoznam nami poskytovaných školení.

1. ŠKOLENIE A SKÚŠKY KURIČOV VI.TRIEDY:

Pre nových kuričov, alebo kuričov s neplatným dokladom o odbornej spôsobilostiodbornej spôsobilosti kotla VI. triedy s výkonom do 100kW vrátane s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu. Dĺžka trvania školenia je 16 hodín (2dni).

Priniesť: občiansky preukaz

Cena: 112€/osoba
Vydanie dokladu: 5€

2.ŠKOLENIE A PRÍPRAVA KURIČOV IV. A v. TRIEDY NAD 100kW, NA SKÚŠKY V OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÁCH (T.I., TÜV, E.I.C.)

Po absolvovaní 16h školenia zabezpečujeme skúšku v oprávnenej organizácií T.I. pre získanie potrebných dokladov.

Priniesť: občiansky preukaz

Školenie: 112€/osoba
Skúška v oprávnenej organizácii (OPO): 95€/osoba + vydanie preukazu 15€/preukaz

3. ŠKOLENIE A SKÚŠKY SAMOSATNEJ OBSLUHY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH – TNS

Školenie s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti samostatnej obsluhy TNS, dĺžka školenia je 16h.

Priniesť: občiansky preukaz

Cena: 84€/osoba
Vydanie dokladu: 5€

4. ŠKOLENIE A PRÍPRAVA OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NA SKÚŠKU SKUPINY „A“ V OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÁCH (T.I, TÜV, E.I.C.)

Školenie pre nových montérov s vystavením dokladov o absolvovaní odbornej prípravy a zabezpečenie skúšky v oprávnenej organizácii T.I. pre získanie potrebných dokladov. Dĺžka školenia je 16h.

Priniesť: občiansky preukaz

Školenie: 112€/osoba
Skúška v oprávnenej organizácii (OPO): 95€/osoba + vydanie preukazu 15€/preukaz

5. ŠKOLENIE A SKÚŠKY OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“

Školenie a skúšky osôb na opravy a montáž plynových zariadení skupiny „B“ s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti na samostatné opravy a montáž PZ, dĺžka školenia je 16h.

Priniesť:občiansky preukaz

Školenie: 112€/osoba
Skúška v oprávnenej organizácii (OPO): 95€/osoba + vydanie preukazu 15€/preukaz

6. OBOZNAMOVACIE A OPAKOVACIE ŠKOLENIE podľa § 7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Pre osoby obsluhujúce a opravujúce vyhradené technické zariadenia (absolvovať každé 2 roky) dĺžka školenia je 8h.

Priniesť: občiansky preukaz, doklad o odbornej spôsobilosti

Cena: 48€/osoba

7. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE KURIČOV IV., V., VI. TRIEDY

Pre kuričov s platným dokladom o odbornej spôsobilosti alebo preukazom je nutné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do 5 rokov od vystavenia dokladov. dĺžka školenia je 8h.

Priniesť: občiansky preukaz, originál platného dokladu o odbornej spôsobilosti alebo kuričského preukazu

Cena: 84€/osoba

8. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA OSOB NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ HORÁKY NAD 500kW (nie kotolne)

Pre obsluhu s platným dokladom o odbornej spôsobilosti je stanovená dĺžka trvania školenia 8 hodín.

Priniesť: občiansky preukaz, originál platného dokladu o odbornej spôsobilosti

Cena: 84€/osoba
Vydanie dokladu: 5€

9. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY A a B

Pre montérov s platným dokladom o odbornej spôsobilosti je stanovená dĺžka trvania školenia 8 hodín (1 deň)

Priniesť: občiansky preukaz, originál platného dokladu o odbornej spôsobilosti

Cena: 84€/osoba

10. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY A a B PRE VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI

Dĺžka školenia je 8h.

Školenie: 84€/osoba

11. ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A SKÚŠKA V OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIÍ SKUPINY „A“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI

Školenie pre nových pracovníkov s vystavením dokladov o absolvovaní odbornej prípravy a zabezpečenie skúšky v oprávnenej organizácii T.I. pre získanie potrebných dokladov. Dĺžka školenia je 16h.

Priniesť: občiansky preukaz

Školenie: 112€/osoba
Skúška v oprávnenej organizácii (OPO): 95€/osoba + vydanie preukazu 15€/preukaz

12. ŠKOLENIE A SKÚŠKA PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI

Školenie pre nových pracovníkov s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti na samostatnú . Dĺžka školenia je 16h.

Priniesť: občiansky preukaz, originál platného dokladu o odbornej spôsobilosti

Školenie: 112€/osoba
Vydanie dokladu: 5€

13. ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A SKÚŠKA V OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIÍ SKUPINY „A“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI

Školenie pre nových pracovníkov s vystavením dokladov o absolvovaní odbornej prípravy a zabezpečenie skúšky v oprávnenej organizácii T.I. pre získanie potrebných dokladov. Dĺžka školenia je 16h.

Školenie: 112€/osoba
Skúška v oprávnenej organizácii (OPO): 95€/osoba + vydanie preukazu 15€/preukaz

14. ŠKOLENIE A SKÚŠKA PRACOVNÍKOV NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMES

Školenie pre nových pracovníkov s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti na samostatnú . Dĺžka školenia je 16h.

Školenie: 112€/osoba
Vydanie dokladu: 5€

"Naším cieľom je ponúknuť kvalitné vzdelanie pre našich zákazníkov. "
Tím Teptraining
skolenia
opravnenia

Oprávnenia

Oprávnenia vydané po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi.

tím

Náš tím

Náš tim je zložený z vysoko špecializovaných odborníkov, ktorí sú každý rok obohatení o nové skúsenosti a vedomosti.

tím

Ján Tichý

Konateľ, školiteľ
t.č : +421 905 267 815

Ján Vitkay

Konateľ, školiteľ
t.č : +421 905 564 570

Štěpán Bury

Konateľ, školiteľ
t.č : +421 905 822 538

Ing. Matej Tichý

Konateľ, školiteľ
t.č : +421 905 540 228

Branislav Bury

Konateľ, školiteľ

Naše štatistiky

350

školiacich hodín / rok

50

vyškolených ľudí / rok

5

odborných školitelov

opravnenia
sluzby

Naše služby

Naši lektori zabezpečujú odborný výklad na profesionálnej úrovni a poskytujú množstvo užitočných informácií týkajúcich sa problematiky zo zákonov, právnych predpisov a praxe. Vykonávame aj odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích.

Odborné školenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 vyhlášky 508/2009 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

sluzby
zakaznici

Povedali o nás...

Partneri a zákazníci

The comments below are just a sample of the 26.000 clients worldwide
who transformed their business website with Brooklyn.

zakaznici
prihlaska

Online prihláška

Upozorňujeme našich klientov, sídlo firmy nie je totožné s adresou, kde sa vykonáva školenie.
Školenia sú vykonávané na adrese Puste 861, 013 22 Rosinabudova KOMPLEX

Prihlášky pre viacerých členov jednej organizácie zatiaľ niesú dostupné v ONLINE podobe.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu a po vyplnení odoslať na mail.

  Organizácia

  Názov organizácie*:
  Kontaktný email*:

  Adresa organizácie*:
  IČO/DIČ*:

  Účastník

  Meno*:
  Titul:
  Trvalé bydlisko*:
  Na školenie dňa(nepovinný údaj):

  Priezvisko*:
  Dátum narodenia*:
  Tel. číslo*:

  Typ školenia:

  1. ŠKOLENIE A SKÚŠKY KURIČOV VI.TRIEDY2. ŠKOLENIE A PRÍPRAVA KURIČOV IV. A v. TRIEDY NAD 100kW, NA SKÚŠKY V OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÁCH (T.I., TÜV, E.I.C.)3. ŠKOLENIE A SKÚŠKY SAMOSATNEJ OBSLUHY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH – TNS4. ŠKOLENIE A PRÍPRAVA OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NA SKÚŠKU SKUPINY „A“ V OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÁCH (T.I, TÜV, E.I.C.)5. ŠKOLENIE A SKÚŠKY OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“6. OBOZNAMOVACIE A OPAKOVACIE ŠKOLENIE podľa § 7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.7. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE KURIČOV IV., V., VI. TRIEDY8. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA OSOB NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ HORÁKY NAD 500kW (nie kotolne)9. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA OSÔB NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY A a B10. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY A a B PRE VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI11. ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A SKÚŠKA V OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIÍ SKUPINY „A“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI12. ŠKOLENIE A SKÚŠKA PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI13. ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A SKÚŠKA V OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIÍ SKUPINY „A“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMESI14. ŠKOLENIE A SKÚŠKA PRACOVNÍKOV NA OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ SKUPINY „B“ NA VŠETKY NEBEZPEČNÉ PLYNY A ICH ZMES

  1* kotle VI.triedy, inštalovaný výkon kotla do 100 kW vrátane - doklad o odbornej spôsobilosti vystaví školiace stredisko

  2* kotle nad 100 kW, skúšku vykoná opravnená organizácia a preukaz na samostatnú obsluhu vydá Inšpektorát práce

  3* školenie a preskúšanie samostatnej obsluhy vymenníkových a kompresorových staníc a všetkých TNS - doklad o odbornej spôsobilosti vystaví školiace stredisko

  4* školenie pre montérov bez dokladu, skúšku vykoná opravnená organizácia a preukaz vydá Inšpektorát práce

  5* školenia osôb na opravy PZ sk.3 - doklad o odbornej spôsobilosti vystaví školiace stredisko

  6* podľa zákona NR SR č.124/06 (každé dva roky) a vyhl.MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

  7-8*aktualizačné školenie pre obsluhu s platným dokladom

  9* aktualizačné školenie pre montérov s platným dokladom

  Iný typ školenia:


  prihlaska

  Kde nás nájdete

  Upozorňujeme našich klientov, sídlo firmy nie je totožné s adresou, kde sa vykonáva školenie.
  Školenia sú vykonávané na adrese Puste 861, 013 22 Rosinabudova KOMPLEX

  Kontaktujte nás