ODBORNÉ ŠKOLENIA OBSLUHY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA §17 VYHL. 508/2009 Z. Z.
ŠKOLENIA OPRAVY, MONTÁŽE A REKONŠTRUKCIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA §17 VYHL. 508/2009 Z. Z.
ODBORNÉ prehliadky a skúšky vyhradených technických ZARIADENÍ PODĽA §17 VYHL. 508/2009 Z. Z.

Ponúkané školenia

Naši lektori zabezpečujú odborný výklad na profesionálnej úrovni a poskytujú množstvo užitočných informácií.Nižšie môžete nájsť zoznam nami poskytovaných školení.

1. školenie kuričov kotlov VI. triedy - do 100 kW podľa § 18 vyhl. 508/2009 Z.z

Pre nových kuričov, alebo kuričov s neplatným dokladom o odbornej spôsobilosti kotla VI. triedy s výkonom do 100kW vrátane s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu.

Vystavenie dokladu

5€/OSOBA

Školenie

112€/OSOBA

2. Školenie kuričov IV. a V. triedy - nad 100 kW podľa § 18 vyhl. 508/2009 Z.z.

Po absolvovaní odbornej prípravy zabezpečujeme skúšku v oprávnenej organizácií
T.I. pre získanie potrebého preukazu.

Skúška v oprávnenej organizácii

95€/OSOBA

Vystavenie dokladu

5€/OSOBA

Školenie

112€/OSOBA

3. školenie samostatnej obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 18 vyhl. 508/2009 Z.z

Školenie s vystavením dokladov o odbornej spôsobilosti
samostatnej obsluhy TNS.

Vystavenie dokladu

5€/OSOBA

Školenie

84€/OSOBA

4. školenie samostatnej obsluhy plynových vyhradených technických zariadení skupiny A, B podľa § 18 vyhl. 508/2009 Z.z

Po absolvovaní odbornej prípravy zabezpečujeme skúšku v oprávnenej organizácií
T.I. pre získanie potrebého preukazu.

Skúška v oprávnenej organizácii

95€/OSOBA

Vydanie preukazu

15€/OSOBA

Vystavenie dokladu

5€/OSOBA

Školenie

112€/OSOBA

5. aktualizačná odborná príprava vyhradených technických zariadení tlakových a plynových

Pre obsluhu s platným preukazom je nutné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
do 5 rokov od jeho vystavenia.

Školenie

84€/OSOBA

6. opakovacie a oboznamovacie školenia podľa §7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Pre osoby obsluhujúce a opravujúce vyhradené technické zariadenia
(absolvovať každé 3 roky).

Školenie

48€/OSOBA

7. školenia na opravy, rekonštrukcie a montáž vyhradených technických zariadení plynových skupiny A, B podľa § 17 vyhl. 508/2009 Z.z

Po absolvovaní odbornej prípravy zabezpečujeme skúšku v oprávnenej organizácií
T.I. pre získanie potrebého preukazu.

Skúška v oprávnenej organizácii

95€/OSOBA

Vydanie preukazu

15€/OSOBA

Vystavenie dokladu

5€/OSOBA

Školenie

112€/OSOBA

Nenašli ste školenie potrebné vašej predstave?

Neváhajte ná skontaktovať.

Pokúsime sa maximálne vyhovieť Vaším požiadavkám.

2359+

školiacich hodín ročne

259+

vyškolených ľudí ročne

5

odborných školiteľov

Oprávnenia

Naši lektori zabezpečujú odborný výklad na profesionálnej úrovni a poskytujú množstvo užitočných informácií.Nižšie môžete nájsť zoznam nami poskytovaných školení.

Náš tím

Náš tim je zložený z vysoko špecializovaných odborníkov, ktorí sú každý rok obohatení o nové skúsenosti a vedomosti.

Ing. Matej Tichý

Konateľ, školiteľ

Ján Vitkay

Konateľ, školiteľ

ŠTĚPÁN BURY

Konateľ, školiteľ

Zavolajte nám

+421 905 540 228

Napíšte nám

info@teptraining.sk

naše služby

Naši lektori zabezpečujú odborný výklad na profesionálnej úrovni a poskytujú množstvo užitočných informácií týkajúcich sa problematiky zo zákonov, právnych predpisov a praxe. Vykonávame aj odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích.

Odborné prehliadky
a odborné skúšky VTZ

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 vyhlášky 508/2009 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Povedali o nás

Online prihláška

Upozorňujeme našich klientov, sídlo firmy nie je totožné s adresou, kde sa vykonáva školenie.
Školenia sú vykonávané na adrese Puste 861, 013 22 Rosina – budova KOMPLEX

Online prihláška:

Účastník:

TEP Training, s.r.o.

Adresa: Višňové 124, 013 23, Višňové
Telefón: +421 905 540 228
Kontaktná osoba: Ing. Matej Tichý
Email: info@teptraining.sk

Fakturačná adresa

IČO: 36735001
DIČ: 2022322434

Upozorňujeme našich klientov, sídlo firmy nie je totožné s adresou, kde sa vykonáva školenie.Školenia sú vykonávané
na adrese Puste 861, 013 22 Rosina – budova KOMPLEX